ROUND TABLE 60X60

SMALL ROUND TABLE 3 FEET MINDI WOOD (WHITE CEDAR)

DOBW082MI : Dia. 60 - HT. 60